My website
EVERYBODY TOGETHER FOR ONE BETTER WORLD !!! Един за всички , всички за един !!!

Home
 
Резултат с изображение за българияРезултат с изображение за българияРезултат с изображение за българия Welcome to Bulgaria

Пловдив /  Plovdiv 

Резултат с изображение за plovdivРезултат с изображение за plovdivРезултат с изображение за plovdivРезултат с изображение за plovdiv
 
 

Резултат с изображение за пловдив 2019 european capital of culture

 


Дарю тебе от всего сердца эти замечательные цветы!
Просто так!
Подарявам ти от все сърце тези прекрасни цветя !
Просто така !

Просто я желаю тебе Счастья!
Просто ти желая щастие !
 

Пусть у тебя всегда будет только хорошее настроение и

пусть улыбка озаряет твое лицо как можно чаще!

Нека винаги да бъдеш в добро настроение и нека усмивката да озарява лицето ти , колкото се може по - често !

Пусть все вокруг тебя будет красивым и изысканным!

Нека всичко около теб да бъде красиво и изискано !

Пусть тебе везет всегда и во всем!

Нека ти върви навсякъде и във всичко !

И пусть Удача никогда не покидает тебя!

И нека успехът никога не те напуска !

 


 

цветя с сърца
цветя с сърца

 


Let There Be LIGHT !

Peace, Love, Music & Rainbows !

Lot of SUN, Health & Happiness !

To All, There & Everywhere !

Now, Ever & Forever !

I Love You !


WELCOME
    to FRIENDS IN JESUS CHRIST Website !!!

JESUS CHRIST IS OUR LORD


 Jesus Christ - The first coming on planet Earth


 

You are not alone. God is with you .

GOD LOVES  YOU !!!


 


 НИЕ СМЕ ТОВА , В КОЕТО ВЯРВАМЕ !!!
БОРБАТА ДНЕС Е ЗА СПАСЕНИЕТО НА ДУШИТЕ НИ !!!

БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА ДНЕС !!!

НЕХАЙСТВОТО ДНЕС , МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО КАТАСТРОФА УТРЕ !!! ЧОВЕЧЕ , СПРИ И СЕ ЗАМИСЛИ - НУЖДАТА ОТ ПРОМЯНА Е НЕ ВЕЧЕ ОЧЕВИДНА , А ОЧЕВАДНА !!!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕ СИПЯТ ОТВСЯКЪДЕ И ВСЕ ОЩЕ СА ДОБРОНАМЕРЕНИ , НО ТЕЖКò НА ТОЗИ , КОЙТО ГИ ПРЕНЕБРЕГНЕ !!!
Костадин Георгиев  Костов - Пловдив , България .

Ако още днес , още сега не започнем работа с цел да се изменим към по- добро , ако не приемем още днес Господ Бог в сърцето си , ако не се спрем и не се вгледаме в себе си като за първи път , ако пренебрегваме зова на сърцето си и не разберем плача на душата си , ако продължаваме да робуваме на Мамона , ако си оставаме самовлюбени дребни лицемери , ако нямаме добри дела , ние сме загубени , а с това и нашата душа !!!
Защото живеем във времената, за които сме предупредени и от Светото писание:
"Когато дойдат ония времена, вие будни бъдете!"

Тази битка е нашата битка , тази кауза е нашата кауза , тук не може да има безучастни и равнодушни . Тази битка ще я водим докрай , докато победим , докато се спасим , докато се приближим колкото е възможно по - близо до нашият Всеблаг и Всемилостив Господ Бог Иисус Христос !
И да бъде волята ти Господи , навсякъде и във всичко ! Амин !  

Резултат с изображение за jesus christ
For the wages of sin is death ;
but the gift of God is eternal life
through Jesus Christ our Lord .

( Romans 6:23
)

ДА БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ВСЕ СУЩЕСТВА ВО ВСЕХ МИРАХ!

 

Я желаю всем счастья ! I wish happiness to everybody !

 

 
    
 
  
Я       
     
 
 
ЖЕЛАЮ  
  
      
  
ВСЕМ    
   
    
 
СЧАСТЬЯ  
   
 
 
    
    


heart changes colors animated gif

girl angel praying animated gif

 

 

 

 

"Я желаю всем счастья!" - проект «элементарной благотворительности». Когда мы желаем счастья, мы уже творим добро. То есть, мы становимся благотворителями!

Для реализации проекта всеми участниками достаточно произнести вслух или мысленно одну фразу «Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!» и мир начнет меняться в лучшую сторону.

Задумайтесь:
Что может произойти если МЫ, ВСЕ ВМЕСТЕ, СЕЙЧАС, ПОЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ? 

Что  может произойти если 
МЫ, ВСЕ ВМЕСТЕ, ОДНОВРЕМЕННО, ПОЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ?

каждый день
МЫ, ВСЕ ВМЕСТЕ, ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

Объединяйтесь ВСЕ - ВМЕСТЕ!Рейтинг: 5

WORLD OF QUANTUM EXPERIMENT !

Рейтинг: 5

Every day, we, all together
on the entire planet Earth,
Wherever we are,
at 19:00 local time,
+ More

at 20:00 Moscow time
within 5 minutes, mentally,
WISH YOU ALL THE HAPPINESS !


ВСЕ ВМЕСТЕ

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ  СЧАСТЬЯ ! 
Join / ПрисоединитьсЯ / Присъединявам се


Чудеса се случват само там , където вярват в тях !
Я желаю всем счастья, богатства и мудрости !
Аз желая на всички щастие , богатство и мъдрост !

Моята снимка

 

  ALL FOR ONE AND ONE FOR ALL !
TOGETHER IN UNITY !


COSTADIN GUEORGUIEV COSTOV - PLOVDIV , BULGARIA .

Костадин Георгиев Костов - Пловдив , България .Your image is loading...

  .:: ATTENTION ::.
 

 

 

  FINAL ALERT !!!

Attention ! Alert ! Entire world , our entire civilisation , is in  danger ! 

ВСЕМИРНА , ПЛАНЕТАРНА ТРЕВОГА

ВНИМАНИЕ ! ТРЕВОГА ! ЦЕЛИЯТ СВЯТ , ЦЯЛАТА НИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е В ОПАСНОСТ ! 

ЕДИНСТВЕНАТА НИ НАДЕЖДА ЗА СПАСЕНИЕ Е В КНИГАТА НА ЛЕОНИД МАСЛОВ !!!Your image is loading...


 

 Поделись этой страничкой со всеми, кому ты желаешь счастья!

акция, пластические операции

ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК  - ЛЕОНИД МАСЛОВ
Тази книга е продиктувана от Висшия Космически Разум на избран от него Човек в Русия! 

 Маслов Леонид Иванович

 Предисловие на Записващия

През високосната година, явяваща се знакова за човечеството, често се случват събития, променящи или набелязващи промени в жизнения цикъл на всеки от нас, който живее на Земята.

През високосната година се полагат основите на бъдещето, невидимо за нас, но подвластно на Всевишния, на Небесния Отец.

През есента на 2004 г., съвсем неочаквано за мен, в моето Съзнание започнаха да постъпват мисли, формирани като текст с непозната за мен тематика. Тези текстове се предаваха в продължение на четири месеца и създадоха тази изумителна Книга, в която за първи път в историята на човечеството, Всевишният директно се обръща към нас, хората, живеещи на Земята в началото на новото хилядолетие!

Всичко, което може да се разкаже за тази Книга, се съдържа в нейните текстове. 

Аз само направих подготовката за издаването й и изпълних указанието на Създателя да я  озаглавя „ Откровения към хората на Новия век”.

При подготовката на текстовете за печат, по препоръка на Създателя, от тях бяха премахнати думите Му, имащи лично обръщение към мен и свързани с процеса на моето усъвършенстване.

Възможността за по-пълно разбиране на устройството на Света и за съприкосновение с Всевишния се появи у мен след участието ми в семинар, проведен от (вече заминалия си от нас) Карелин Валентин Владимирович, за което безкрайно му благодаря и вечна му памет!

 Записал:

Маслов Леонид Иванович 

Доктор на техническите науки, професор, академик, Член на Президиума и председател на Научния Съвет „Технологии в Здравеопазването” при Академията на технологичните науки на РФ, академик на Руската Академия на естествените науки, автор на повече от 200 публикации в чужди и руски издания по въпросите на физиката на твърдото тяло, финансовите и банкови технологии, а също така по проблемите на екологията на Планетата.


Начиная с 26 августа 2004 года Леонид Маслов – человек, по долгу службы тесно сотрудничающий с высшими правительственными кругами, – стал принимать послания из Высочайшего Космического Источника. Этот Источник можно называть по-разному: Иерархия Светлых Сил, Бог, Высший Разум, Создатель. Суть от этого не меняется – пришло время объявлять всемирную тревогу и решать проблему на уровне правительств и ООН.

Создатель сообщает: ситуация на Земле стала настолько убийственной из-за того, что человек выбрал путь бездуховного служения “золотому тельцу”, путь обмана, зла, нетерпимого отношения к ближнему, путь наслаждения и проявления низменных животных инстинктов – Великий Владыка САМ вынужден вмешаться в дела людские, хотя Высшие Силы никогда не касаются кармических путей жителей планеты, если те не попросят... Причина нарастающего самоистребления людей заключается в том, что они продолжают жить не по Космическим, Вселенским Законам, не осознают себя частью Единого Целого, Мироздания, оградившись мелкими заботами земными.
Но Космос постоянно эволюционирует, в то время как человечество в своём невежестве не совершенствуется духовно и поэтому далеко отстало от общего ритмического прогресса Мироздания. Мохнатое, невежественное сознание подавляющего большинства обитателей Земли настолько дремуче и непробиваемо! – диву даёшься, как ещё нас терпит и жалеет Господь... Хотя уже в начале прошлого века через космистов – учёных, философов, художников, поэтов, музыкантов – Знания о Мире и Человеке давались людям открыто и широко. В том сияющем ряду лучших сынов и дочерей Земли выделяется масштабом своей миссии семья гениев Рерихов: Николая Константиновича, Елены Ивановны и их великих сыновей Юрия и Святослава. Они были Посланниками Бога, Вестниками Новой Эпохи. Через них Высшие Силы передали жителям планеты Учение Живой Этики – эти удивительные книги являются действенным руководством для всех желающих подготовить себя к сложнейшему переходу землян на новый энергетический виток Бытия, который стали называть Новой Эпохой, Новой научной картиной мира.

Picture

FREE TO USE FOR EVERYONE !!! 

Love for everyone , peace for everyone !

 

Символ на вярата, надеждата и любовта

Костадин Георгиев Костов е Координатор по изучаване на диктовките на Леонид Маслов за гр . Пловдив . За всички които проявяват интерес към темата скоро ще бъде организирана среща – разговор с основен предмет книгата на Леонид Маслов – “Откровения към хората на новия век” .

Специален гост на срещата ще бъде г - н Иван Иванов – преводач на книгата . Увод към темата на г – н Костадин Г .  Костов . Това ще бъде и официалното представяне на книгата за гр . Пловдив . Идеята е това да бъде само първата от поредица от срещи на тази тема , които ще се провеждат регулярно в Дома на Науката и Техниката на ул . "Гладстон" – основен лектор : Костадин Г . Костов . Вход свободен ! Моля , пишете на следния e - mail : victory999@abv.bg  за да заявите своето участие

Информацията ще бъде представена на достъпен и понятен език , като умишлено се избягва сложна терминология и помпозни , надути , но нищо не значещи фрази , искрено и лично , конкретно и ясно . Всяка среща ше бъде посветена на определена тема - квантов преход , нова шеста раса , четвърто измерение , колективно самосъзнание и др . Основно ще се придържам към диктовките / книгите на г - н Леонид Маслов , които по своята същност са Новата Библия - Библията на хората от 21 . век , но в лекциите ще бъдат ползвани и други източници , които заслужават доверие . В крайна сметка целта е диктовките / книгите на Леонид Маслов да стигнат до възможно по - широк кръг от хора и на базата на тази информация , всеки да вземе решение за живота си . Очевидно такова е и желанието на нашият Небесен Отец , всички хора да могат да се възползват от тази възможност , а не определен елит и единици избрани по неясен критерий , а още по - малко пък такива , провъзгласили сами себе си за духовни гурута , които да нашепват тази информация на ухо срещу заплащане ! Моето най - искрено желание е да се работи абсолютно прозрачно и чисто ! Илюзия , обаче е да се мисли , че само със сухи знания и / или определени техники може да се стигне до същността на нещата . Най - важното са чувствата и искрената вяра , която сама по себе си твори чудеса . Така че като заключение - на хора с ампутирани чувства и без никаква вяра , такива срещи няма да бъдат от полза . Всеки сам трябва да намери своя път и да отдели достатъчно от личното си време за духовно развитие и усъвършенстване и уточняване на своите приоритети . Целта на тези срещи , които се ангажирам да провеждам не е материално облагодетелствуване и никога няма да се искат пари или пък нещо друго от когото и да било ! Моята дума е моят договор !  

ВСИЧКИ ОНЕПРАВДАНИ , УНИЗЕНИ И ОСКЪРБЕНИ ХОРА ПО СВЕТА СА МОИ БРАТЯ , ВСИЧКИ КОИТО ИСКРЕНО ЖЕЛАЯТ И СЕ БОРЯТ ЗА ПРОМЯНА КЪМ ПО - ДОБРО СЧИТАМ ЗА МОИ ПРИЯТЕЛИ !!!


Във Вселената протичат процеси на синхронизиране и хармонизиране , процеси , които изискват от нас адекватни действия - повдигане на нивото , както на всеки поотделно , така и на всички заедно , повишаване на вибрациите , без които е невъзможно преминаване на по - горно ниво и осъществяване на Прехода .Нужна е упорита и ежедневна работа за нашето духовно израстване и развитие , защото не само тялото има своите нужди , а така също и духа . Духа има нужда от духовна храна , от образци , които да следва , от път по който да върви . Сега , повече от всякога отчаяно имаме нужда от алтруисти , а не от егоисти , от хора готови да работят в името Божие и за славата Божия , хора готови да се борят неуморно за една благородна кауза , хора с принципи и идеали , хора с богата душевност , хора безкористни и искрено убедени в това , което правят , които да подпомогнат всички в това трудно време на преход ...Едва ли е случайно , че сме точно тук , точно по това време , точно на това място , в навечерието на толкова важни и драматични събития , които ще определят съдбата ни завинаги ... Нека го кажем направо , очевидно това е нашият последен шанс , последна възможност да се издигнем на по - горно ниво в своето развитие ! Щом сме тук днес , в този момент , това означава , че някои от нас , по всяка вероятност , дори немалка част измежду нас са стари духове , с няколко прераждания , които са избрани от Съдбата и по волята на Твореца за да завършат своето дело докрай и да се окичат със Венеца на славата или пък да изпият до дъно горчивата чаша на разочарованието и провала ... От нас зависи каква ще е съдбата ни , от нас и само от нас , от нашите действия и / или бездействия от нашата воля за промяна или апатия и упорито нежелание да се променим и да излезем от зоната на комфорта , като си оставаме в плен и заложници на своя мързел , нехайство и безотговорност ... Шанс за нещо много голямо и много хубаво ще бъде предоставен на всеки , друг е въпросът , колко ще могат да се възползват от тази възможност и са готови да направят нужните усилия за духовно развитие и усъвършенстване . Има и такива , които си мислят , че това не ги засяга , че това не се отнася за тях , защото видите ли , те са заети с много по - важни (според тях) дела - кой да отиде на нива , кой по търговия ... Но това го има в Библията , там е написано много ясно . Както се казва , нищо ново под Слънцето ...
"... Иисус продължаваше да им говори с притчи, като казваше: царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече: кажете на поканените: ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватбата. Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им. Тогава казва на слугите си: сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха - и лоши, и добри; и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби; защото мнозина са звани, а малцина избрани..."

(Мат 22:1-14)
 Книгата на Леонид Маслов "Откровения към хората на новия век" е едно много сериозно предупреждение към всички нас ! Това е и последно предупреждение ! Повече няма да има ! Както е казано и в Светото Писание - който има уши да слуша , който има очи да вижда .

Но , няма място за отчаяние ! Ще се борим докрай , още повече че си струва ! В никакъв случай не бива да се поддаваме на внушения за Апокалипсис , неизбежен фатален край , невъзможност за разумни и навременни решения и т . н . Нашата гледна точка следва да бъде , че всичко е за наше добро , че това е един неповторим шанс за всеки един от нас да премине на по - висш етап в своето развитие . Били сме предупредени за тези събития преди стотици години - това са данните от различни писмени документи на различни народи по света . Следователно , от нас се очаква да бъдем подготвени . Това , което трябва да стане е част от Божествения план . Ние не трябва да се съмняваме в правилността и справедливостта на този план . В продължение на стотици и хиляди години сме минавали през най - различни препятствия , за да стигнем дотук . Ние вече сме на финалната права ...  Трябва да направим всичко възможно за да си вземем последния изпит в Училището на живота . Този е най - важния изпит - който още не сме го взели ... Ако успеем да го вземем ще преминем като човеци на един качествено нов етап в своето развитие и ще преминем в друго измерение . Това ще бъде и едно приближаване на Творението / човеците към Твореца / Създателя на Всичко и Всеки , нашият небесен Отец . Може да не се съмняваме нито за секунда , че нашият Баща иска най - доброто за нас , за своите деца . Той иска от нас в крайна сметка да станем негови помощници в Сътворението на нови вселени , на нови светове . Дойде момента да докажем , че вече сме пораснали и може да ни се възлагат и сложни задачи . В Светото Писание пише , че ако имаме вяра , дори и колкото синапово зърно можем да преместваме планини . Точно това ни трябва сега - укрепване на нашата вяра ! Много е важно в този момент да отворим Библията , да четем внимателно , да обясняваме на всички , включително , и най - вече на децата , истините написани във Вечната книга по достъпен за тях начин . Много е важно децата още от ранна възраст да получат представа за религията , да знаят , че има Бог и именно той е нашият небесен Отец , че Бог е любов и светлина и че той ни посочва пътя по който трябва да вървим . Особено трябва да се замислим върху думите от Библията "Много звани , малко призвани" . В кой точно момент са употребени и за кого се отнасят . В съвсем близко бъдеще се очертават драматични събития , които ще засегнат всеки един от нас без изключение . Но , няма място за отчаяние , няма място за ужас и паника ! Напротив ,  точно сега е момента да положим усилия да подобрим нещата в себе си и около себе си , да се пречистим и да поемем по пътя , който води към Светлината . Вече няма време за губене , буквално всеки ден , всяка минута , всяка секунда е с цената на златото !!! Крайно време е , този свят основан на измамата и лъжата , корупцията и бандитизма да си отиде и да отстъпи мястото си на един нов , много по- добър свят , чист и светъл , който е приготвил за нас Господ ! Големият въпрос сега е дали ние сме готови за този нов свят , за това ново небе и нова земя , които са ни обещани и в крайна сметка за този преход който ни предстои , и който всъщност е един уникален шанс за нас , който ни се предоставя веднъж на 26 хиляди години !!!  И накрая , един приятелски съвет от мен - не се доверявайте на селски хитруши , пишман контактьорки и екстрасенски които дават мило и драго само и единствено за да Ви приберат парите , хора без грам почтеност , без морал , интелект и култура . Вие ще видите , че Леонид Маслов избягва думата контактьор и предпочита за себе си думата записващият .  Едва ли е нужно да се обяснява защо и все пак ще го кажа директно - защото само той е истински контактьор . Ето че още веднъж се сбъднаха думите на великата българска пророчица Ванга , че именно на Русия е определено да бъде духовен водач на човечеството , и че именно Русия ще играе важна роля за съдбините на света , думи които са потвърдени не от кой и да е , а от самият Кейси !!! И накрая искам да кажа , че Ванга няма ученици и че никой няма нейната дарба и способности ! Какво казва Библията за хората, търсещи Бога на погрешни адреси. След демократичните промени се появиха много лечители, врачки, екстрасенси, които претендират, че са Божии служители. На много места в Стария завет е записано, че хора занимаващи се с такива дейности са гнусни пред Бога и че човекът се осквернява при посещението си при тези сатанински слуги.  Разговор с умрелите е забранена дейност от Бога, защото не личността на викания се явява пред вас, а сатанински дух. Свидетелство на Цветанка Дойнова за лутането си в търсене на Бога. За изцелителни служения е забранено да се взимат пари...Гледай тук ! Истинските пророци ще познаете по това , че не се интересуват от светска слава и измамни земни почести ,че често не вземат пари за това което вършат , също от тях може да чуете думите "Даром ми го дадоха , даром Ви го давам" и не на последно място не работят в изба с № 66 ... В крайна сметка истински пророк / контактьор и пр . е само този , който е посочен от самия Господ , а всички останали са слуги на Лукавия !
Писано е: "Тогава ми рече Господ: Лъжливо пророкуват пророците в името Ми; Аз не съм ги пратил, нито съм им заповядал, Нито съм им говорил; Те ви пророкуват лъжливо видение, гадание, Суетата и измамата на своето сърце.
Затова, така казва Господ За пророците, които пророкуват в Моето име Без да съм ги изпратил, Но които казват: Нож и глад не ще има в тая страна, - С нож и с глад ще бъдат изтребени тия пророци.
А людете, на които те пророкуват, Ще бъдат изхвърлени по ерусалимските улици, Загинали от глад и от нож; И не ще има кой да ги заравя, Тях и жените им, синовете им и дъщерите им;
Защото ще излея върху тях собственото им зло.
"

Благодаря за вниманието ! За мен беше чест ! Искрено Ваш приятел и съветник : Костадин Георгиев Костов - Пловдив , България .


07.gif

Играта наречена живот е към своя край .Игра в която не се спазват никакви правила , когато всички останали с изключение на една шепа "богоизбрани" са притиснати до стената от дълговата /  кредитната примка и от всякави други ограничения и капани , които да им попречат да разберат кои са , защо са тук , какво е тяхното предназначение , приспивани от пошла музика и евтини , блудкави , сълзливи сериали , храна и напитки с прекалено много косерванти и оцветители и др . вредни примеси , медикаменти и ваксини  със съмнително качество и повече от подозрителни от всяка една гледна точка ,  и какво ли още не , с едничката цел промиване на мозъка , затъпяване , оскотяване и деградация и планомерно , умишлено , съзнателно и бавно унищожение .    Събитията на планетата изглежда,че излизат извън контрол, но една Съзидателна сила ни води към промени. Промени,за които трябва да се потрудим и положим усилия защото те са за наше добро.Човешката раса отдавна е предадена и продадена . Предадени сме от собствените си световни лидери , които все още търпим . Предадени във всеки един смисъл на тази дума . Дори като генетичен материал . Превърнаха ни в Човечество-ферма. На гнусни ,лигави киборги , които драпат да се домогнат до титлата човек . Какво направихте с технологиите,които получихте от тях“скъпи“ световни управляващи ? Оръжия срещу расата ни ! ... Човеко , притиснат си отвсякъде - от земните ненаситници за контрол и власт , от гнусни изчадия / влечуги от други низши измерения и планети , само и единствено “благодарение“ на робския манталитет. Събуди се Човечество !!!
Крайно време е всеки да поеме своя дял от отговорността , за това , което се случва в нашия свят и да престане да бъде пасивен наблюдател ! 

Ние сме уникална раса , може би единствената с жива,горяща , божествена искра в сърцето . Потънали сме в твърде дълбокия сън на илюзиите които неуморно бълва Холивуд и добре сме забравили този факт .
Само трябва да си го спомним , да усетим тази мощ вътре в сърцата ни , и никой поробител няма да може да си играе повече с нас.

Ах , как го разбирам Дейвид Айк като простена - Човеко , изправи се!

Задавайте си въпроси , интересувайте се - например какво е това HAARP , какъв е белегът и кое е числото на Звяра , какво е това mind control , кой е Друнвало , Дейвид Уилкок , кой е Боб Фрисъл , д-р Атанас Гълъбов , Анастасия , кой е Ян ван Хелсинг , за какво се бори Джулиан Асандж ; -  не е ли всичко това битка за теб и за децата ти !...  Ще оставиш ли друг да се бори вместо теб , а ти да си пасивен ?!?
Никой ли не помни вече думите на един писател - Човек , това звучи гордо !!

Може би това видео ще помогне да отвориш очите си ! И , веднъж отворени ги дръж така ! Ако не мислиш за себе си - помисли поне за децата си !


Всичко е наред в моя свят .
Моят свят се грижи за мен . 
Аз успявам във всичко . 
Винаги взимам правилни решения .
Всичко се случва по най - съвършения за мен начин .

Снимка на Costadin Costov.


България и Русия заедно завинаги !
Болгария и Россия навсегда вместе !
Bulgaria and Russia together forever!

 


Гледай тук ! http://www.youtube.com/watch?v=eCLZ3XFH2fw

Сърцето, СЪРЦЕТО НИКОГА НЕ ПОДВЕЖДА. Там е божествената искра, която не се поддава на контрол. Не случайно тя се нарича Роза на сърцето. Трябва всеки да я прикрепи на кръста и тогава свързва своята сила и воля със Силата и волята на Създателя. Сърцето никога не лъже - довери му се !

BOOKS ABOUT THE DANGERS OF VACCINATIONS

 

 

Световната конспирация срещу здравето

д-р Атанас Гълъбов

  Скандалната книга на д-р Атанас Гълъбов "Световната конспирация срещу здравето", разбулва доста скрити факти за причините, водещи до увреждане на здравето на хората. Предлагайки на вниманието ви факти, които съзнателно са скривани или на които целенасочено не се дава достатъчно гласност,авторът обяснява: Защо въпреки широко изтъквания напредък на медицинската наука броят на болните продължава да се увеличава? Защо средствата, давани за здравеопазване,нарастват с всяка изминала година? Защо се появяват нови болести? Защо нещата в здравеопазването като че ли стават все по-объркани и дори излизат извън контрол? Защо все повече хора са недоволни от официалната медицина и търсят помощта на алтернативни лечебни методи? Защо официалната медицина не признава и не допуска широкото разпространение на други видове лечебно въздействие освен синтетичните медикаменти, хирургията и лъчевата терапия? Как стана така, че идеите на Хипократ, чиято клетва полагат при завършването си медиците, бяха пренебрегнати?
Предлагайки на вниманието ви факти, които съзнателно са скривани или на които целенасочено не се дава достатъчно гласност, ще се опитам да дам аргументирани и доколкото е възможно в рамките на представения материал, изчерпателни отговори както на тези, така и на други въпроси, свързани със здравеопазването, които интересуват много хора не само в България, но и по целия свят.
В медицината от десетилетия господстват различни митове, т.е. заблуди, създадени и поддържани с користни цели и насаждани ловко в съзнанието както на лекарите, така и на широката общественост. Целта на тази манипулация в световен мащаб е преди всичко да обслужва интересите на медицинската индустрия.

Представената тук информация не е обвинение, а предложение за размисъл и зов за промяна. Грижата за здравето не се свежда само до посещение при лекаря и приемане на медикаменти. Тя е преди всичко наш личен приоритет и е свързана с цялостното ни отношение към света и с начина ни на живот. Само истинското знание, приложено в практиката за благото на всички, може да ни помогне да решим проблемите, свързани със здравето и болестта, които стоят пред нас.
Книгата много трудно може да се намери в Демократична България.
READ THE FULL TEXT HERE !!

 

Доверявай се , но проверявай !!! Това , трябва да е нашият девиз по отношение на книги , хора , фирми и т . н . Времената , в които живеем са доста трудни и мъчителни за много от нас , но това , което трябва да се каже е че нищо от Стария или Новия завет не е отменено и никой не може да го отмени , дори и една запетая от тези свещени за нас книги ! Съвършено ясно е че прехода , който ни предстои няма да е никак лесен и Тъмните сили ще се опитат със всички сили да попречат на духовното пробуждане на човечеството , включително и чрез контактьорки , медиуми и прочие ... От историята добре знаем , че човечеството може да се манипулира много лесно , дори и от една шепа алчни за богатства и власт хора ! Така че трябва да бъдем нащрек и да може да отсяваме истината от лъжата ! Трябва , да имаме предвид че Тъмните сили никога няма да се афишират публично като такива , а по скоро ще се опитат да се представят като служители на Светлината и може би ще успеят за един немалък период от време да ни заблудят , да заблудят всички нас !  Това , което е проверено и доказано от времето е единствено и само Божието слово съдържащо се в книгите от Стария и Новия завет !!!
...
Современное Человечество не обладает возможностями и знаниями завоевателей, тем более асуров, чтобы говорить с другими цивилизациями на равных. Поэтому у сил сатаны над нами огромные преимущества, и они творят на Земле всё, что хотят. И делают они это нашими же руками. Так, например, сербы считают, что во всём виноваты хорваты, а хорваты думают, что виноваты сербы. И так все враждующие между собой народы обвиняют друг друга в грехах, зачастую не ими совершённых, а выигрывают от этого только инопланетные завоеватели. Это неизвестная Человечеству форма войны, в которой люди постоянно проигрывают, поскольку даже не подозревают, что находятся уже почти пятьсот лет в состоянии войны с другой цивилизацией.
...

§ 2. Манипулирование историей

За манипулированием и уничтожением истории всегда стояли заинтересованные люди, выражавшие интересы определённых политических сил. За ними угадывается звериное лицо захвативших нас инопланетян. Люди, по их мнению, не должны знать, что наша цивилизация - древняя, а мы сами происходим от ещё более древних разумных цивилизаций, а не от обезьян.
Описание исторических событий и их последовательность неоднократно подвергалась критике, в том числе и Исааком Ньютоном (настоящее имя Навотан), прославившимся не только «Началами физики», но и «Новой хронологией». Наиболее последовательно провёл критику фальсифицированной истории Человечества Н.А. Морозов.
Для человека мысль о том, что Человечество лишено своей подлинной истории, кажется абсурдной. Но, к сожалению, на Земле создано столько абсурда, что он стал нормой нашей жизни. Настоящую историю, приближённую к истине, можно почерпнуть в народном эпосе, хотя и он далек от действительности.
На протяжении обозримой истории Человечества постоянно происходило уничтожение библиотек. Известное собрание Писистрата в Афинах было полностью разграблено, и только случайно уцелели две поэмы Гомера. В Мемфисе папирусы из библиотеки храма Пта были полностью уничтожены. В городе Пергаме (Пергамское царство в Малой Азии) было уничтожено 200 000 древних томов и свитков. Библиотеку в Карфагене римляне сравняли с землёй, а там хранилось полмиллиона древних книг. Та же участь постигла библиотеку друидов в Бибрахте, где сейчас располагается французский город Ати. Во время египетской кампании Юлий Цезарь сжёг Александрийскую библиотеку, хранившую семьсот тысяч свитков, где перечень только одних авторов с краткой их биографией составлял 120 томов. Александрийская библиотека была университетом и исследовательским институтом, где занимались до 14 000 учеников. Они изучали математику, астрономию, медицину, литературу и другие предметы. Для этих целей в библиотеке имелись химическая лаборатория, астрономическая обсерватория, анатомический театр для операций и вскрытий, а также ботанический и зоологический сады. Подобных библиотечных комплексов наша цивилизация, увы, не знает.
Библиотеки уничтожались и в Азии. Так, император Китая Цинь Шиуханди (другая транскрипция его имени в литературе Хуан-ди) приказал сжечь книги во всём Китае. Книги продолжала истреблять в средние века святая инквизиция. Они уничтожаются и в настоящее время: недавние пожары в Ленинской и Салтыковской библиотеках унесли несколько тысяч древних книг. А сколько погибло библиотек в странах, о которых остались лишь упоминания?

§ 3. Террор против знающих и вольнодумцев

Наступает время понимания того, что весь кавардак, существующий на Земле уже более 500 лет, делался инопланетной цивилизацией, захватившей Человечество. К этим мыслям приходят не только политики, непосредственно сталкивающиеся с формированиями инопланетян, но и учёные, и люди, способные анализировать происходящие события. Однако, прозреть в существующих условиях обычному человеку, не сталкивающемуся с описываемыми явлениями, достаточно сложно.

Во-первых, сформировано негативное общественное мнение относительно существования других миров и инопланетных цивилизаций. Во-вторых, существует официальный запрет на распространение подобной информации. И, в-третьих, оккупанты ставят магические замки, способные блокировать у человека всякие мысли на эту тему. Так происходит автоматическое зомбирование человека, после чего он не может ни думать, ни говорить, ни верить подобной информации. Особенно чувствительны к такому зомбированию талантливые люди. Информация из прошлого зомбированными людьми не воспринималась и не воспринимается. Те, кто срывал сатанинские замки, всегда оставался в одиночестве, им никто не верил, и силам сатаны всегда было легко разделаться с ними, обвинив в сумасшествии, оклеветав и скомпрометировав.
Публикувано със значителни съкращения .
Источник : http://hiblogger.net/tag/%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF/?page=22

Още веднъж приканвам всички да не приемат нищо на доверие , а да проверяват всяка информация , независимо от името , званието и титлата на този , който я предлага ! Историята многократно показва , че хората лесно могат да бъдат уловени в мрежата на Тъмните сили ! Бъдете много внимателни ! ( К . Костов )

Доверяй, но проверяй !

(doveryai, no proveryai)
trust but verify

 , taken from a Russian proverb, was often said by President Ronald Reagan especially during negations with the Soviet Union. While signing the INF (intermediate-range nuclear forces) treaty in 1987, Soviet Mikhail Gorbachev said to Reagan, ”You repeat this phrase every time we meet,” to which Reagan answered “I like it.”
... ... ...

Е.И. Рерих всегда сурово относилась к так называемым шатунам, которые перебегаю от учителя к учителю в поисках все новых и новых знаний: «Часто человек, стремящийся в своем желании немедленного продвижения и большего знания, бросается в поиски других Учений и Руководителей и в своем раздвоении теряет и ту ступень, на которой стоял» Также не стоит забывать, что уклонившиеся легко могут попасть в ловко расставленные темные ловушки. Елена Ивановна предупреждала: «Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они! Так действуют лишь грубые и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, кто приходят под личиною Света. Вы уже знаете такой пример. В Америке существует очень обширное Общество, и глава его получает учение от учителя, который не раскрывает своего имени, называя себя Тибетским Братом. Мы знаем, кто скрывается под этим псевдонимом. Сила его велика. И цель этого учителя, персонифицируя якобы учителя Белого Братства, как можно больше заманить в свои кадры неплохих и полезных людей, которые иначе могли бы действенно помочь Великому Плану Владык, Плану спасения планеты. И прельщенные несчастные, не обладая истинным распознаванием огней сердца, как мотыльки, летят на испепеляющий их черный огонь. Невежество, отсутствие чувствознания толкают их в объятия тьмы и лишают надолго, если и не навсегда, благотворного воздействия и притяжения Лучей Великой Твердыни Света».

Не уподобимся! Мужественно и находчиво, без сомнений и усыпленности будем следовать по выбранному пути и дойдем до сужденного!

ОТВЪД АБСОЛЮТНАТА ТИРАНИЯ

Абсолютната тирания в едно общество не е управлението с военна диктатура. Това е управлението чрез психологическо манипулиране на съзнанието, като действителността се дефинира така, че тези, които живеят в нея, дори не осъзнават, че са в затвор. Те дори не осъзнават, че има нещо отвъд това, в което съществуват. Ние представляваме това, което е отвъд онова, което са ви учили, че съществува. Това е мястото, където понякога се осмелявате да пристъпите и където искаме да живеете; това е отвъд там, където обществото ви е казало, че можете да живеете.
Управлявани сте като овце в кошара от тези, които си мислят, че ви притежават - като се почне от правителствата, мине се през Отбора за световно управление и се стигне до тези в космоса. Лишили са ви от познание чрез контрол на честотата.

Read the full text here !!

МНОГОИЗМЕРНОТО СЛИВАНЕ
Частите на АЗА


На тази планета предстои сливане на вашите Азове. Тези Азове, които ще се срещнат, идват от цялата вселена. Има Азове, които ви ужасяват само когато помислите за тях, и Азове, които щом погледнете, ви докарват до инфарктно състояние. Това са Азове, които сте самите вие. Сега Земята преживява едно ново начало. Вие преживявате едно ново начало, защото сте част от Земята и не можете да се отделите от тази система. Земята се преобразява и ще поеме ролята на домино за вашата Слънчева система. Тя ще може да слее множеството светове в един, да бъде достатъчно стабилна, за да позволи на всички тези светове да съществуват и да преведе изживяването. Това предстои на Земята. Така че, разбира се, на всички вас предстои същото.
Триизмерният свят е тръгнал към катастрофа на измеренията - не катастрофа на световете, а катастрофа на измеренията.

Много измерения ще се сблъскат едно в друго.
Read the full text here !!

МНОГОИЗМЕРНОТО СЛИВАНЕ
Приемници на светлина

Всеки от вас доброволно е дошъл тук в това време, за да носи една определена честота. Сега честотата е светлина, но с времето ще се научите да носите честотата на любовта. По-голямата част от вас нямат представа каква би могла да бъде честотата на любовта. Говорите за любов и светлина, но не разбирате многото посоки, в които те водят, и истинското им значение. Светлината е информация; любовта е съзидателност. Трябва да станете информирани, преди да започнете да сътворявате. Разбирате ли това?
В процеса на израстване и навлизане в тези по-висши сфери на познание ще пробиете през това, което усещате като бетонни плочи - пластове във вас, които са ви дърпали надолу. Замислете се за тази честота, която е ограничавала експерименталния човешки род като радиостанция. Експерименталният човешки род е стоял на една и съща радиостанция 300 000 години. Все същите стари песни! Експерименталният човешки род не е можел да завърти копчето и да послуша някоя друга програма, така че предаванията продължавали на същата честота. Това създало карантина - запечатване на тази планета.
Съзидателните космически лъчи, изпратени от Първосъздателя и Изначалните автори, пробиват този честотен щит. Те обстрелват Земята. Но те имат нужда от някой, който да ги приема. Без приемник тези съзидателни космически лъчи ще създадат хаос и объркване. Като членове на Семейството на светлината,
вие сте дошли в тази система, за да приемете тези лъчи на познанието.

След това можете да разпространите познанието, новия начин на живот и новата честота към останалата част от населението, за да промените цялата планета.
Като членове на Семейството на светлината вие сте тук, за да установите честотата и да позволите на процеса на промяната да се развие във вашите тела, за да го предоставите на планетата.
Read the full text here !!


Глава 22.3нак зверя.
 
Я слышала, как Господь говорил: "Мой Дух не всегда будет бороться с человеком. Пойдем и посмотрим
зверя. В последние дни злой зверь поднимется из земли и обманет многих из каждого народа на земле.
Он будет требовать, чтобы каждый принял его знак, число 666, на руку или на лоб. Каждый, кто примет
этот знак, будет принадлежать зверю и будет сброшен вместе с ним в озеро огня, горящее серою.
Зверь достигнет всеобщего одобрения в мире, потому что он принесет мир и процветание такое,
какого никто не испытывал прежде. Когда он достигнет мирового господства, те, у кого не будет его

знака на лбу или руке, не смогут покупать пищу, одежду, автомобили, дома и еще что-нибудь, что
покупается. Также не смогут продавать из того, что имеют, если и у них не будет знака. Господь Бог ясно
объявляет, что те, кто примет знак, подтверждают этим свою верность зверю и будут отделены от
Господа Бога навечно. Для них – место с неверующими и делающими беззаконие. Знак просто
констатирует, что те, кто обладает им, отказались от Бога и повернулись к зверю для получения средств

к существованию.
Зверь и его последователи будут преследовать тех, кто откажется от знака, и убьют многих из них.
Какое бы давление они не оказывали, все будет направлено на то, чтобы заставить верующих в
истинного Бога принять знак. Детей и младенцев будут убивать на глазах у родителей, которые
откажутся принять знак. Это будет время великой скорби.
Тех, кто будет иметь этот знак, будут заставлять отказываться от своей собственности в пользу зверя в обмен на обещание, что зверь удовлетворит все нужды своих последователей. Некоторые из вас
ослабеют и сдадутся зверю и примут знак на руку или на лоб. Вы скажете: "Бог простит. Бог поймет". Но
Я не раскаиваюсь в Моем Слове. Я предупреждал вас много раз через уста Моих пророков и служителей
Евангелия. Покайтесь сейчас, когда еще день, потому что ночь придет, когда суд определит навечно.

Если вы не подчинитесь зверю и откажетесь принять его знак, Я позабочусь о вас. Я не говорю, что
многие не умрут за свою веру в эти времена, потому что многие будут обезглавлены за верность Господу
Богу. Но блаженны те, кто умрет в Господе, потому что велика их награда. Действительно будет время
мира и процветания, во время которого зверь достигнет популярности и уважения, Он сведет на нет
проблемы мира – но мир закончится кровопролитием, а процветание – великим голодом по всей земле.
Не бойся того, что человек может сделать с тобой, но бойся того, кто может ввергнуть твою
душу и тело в ад. Потому что, хотя будут большие гонения и горе, страдания увеличатся, Я
проведу вас через них всех. Но перед этим злым днем Я подниму мощную армию, которая будет
поклоняться Мне в духе и истине. Армия Господа совершит великие подвиги и чудеса для Меня, Поэтому
собирайтесь вместе и поклоняйтесь Мне в духе и истине. Принесите плоды праведности и дайте Мне то,
что по закону принадлежит Мне, и Я защищу вас от злого часа. Покайтесь сейчас и спасетесь от ужаса,
который постигнет непокорных и неспасенных. Плата за грех – смерть, но дар Божий – вечная
жизнь. Призовите Меня, пока вы можете, и Я приму вас и прощу вас. Я люблю вас и не желаю,
чтобы вы погибли.
Поверьте этому сообщению и живите. Изберите вы сегодня, кому будете служить".
Това е откъс от книгата на Мери Джейн Бакстър "Божествено откровение за ада" .
Може да прочетете пълният текст тук ! ( на руски език )
или тук на български език !

А пък пророците ще убеждават хората да не приемат печата на Антихриста. Те ще казват, че който прояви търпение и не приеме печата на Антихриста, той ще се спаси и Бог непременно ще го приеме в рая, само заради това, че той не е приел печата. И всеки да има знамението на честния кръст, кръстейки се всеки час, понеже кръстното знамение освобождава човека от адските мъки; а печатът на Антихриста довежда човека в адската мъка. Ако и да жадувате и да искате ядене, но потърпете за малко време, и Бог, като види вашето търпение, ще ви изпрати помощ свише; вие ще оживотворите /дословно: ще се наситите на живот/ с помощта на Бога Всевишни. Ако пък не проявите
търпение, то ще приемете печата на този нечестив цар, но после ще съжалявате за това.

Източник: Православен храм „Света вмчца Марина“


HERE YOU ARE FACE A FACE TO YOUR DESTINY !


Видение на Рикардо за рая
Тогава Господ ми каза: „Ела с Мен и ще ти покажа нещо велико.” Погледнахме надолу и можех да видя земята и всичко направено на нея. Иисус каза: „Мога да видя всичко, което църквата ми прави! Погледни на църквата Ми.” Тогава можех да видя как братя стоят срещу братя и църкви срещу църкви. Чух Господ да казва: „Това не е Моята църква! Моята църква ходи в свръхестествена сила, чудеса и знамения! Църквата ми отпада! Кажи им, че се връщам да ги възкреся!” После видях дълга маса за милиони хора с множество храна и напитки. Имаше и много корони и кристални чаши за пиене. „Рикардо, всичко това е приготвено за народа Ми!”

Това беше масата приготвена за сватбата на Агнето. Преди време една сестра също беше взета на небето и също е видяла ангели, които шетат напред-назад и приготвят сватбената трапеза! За това попитах Господ: „Защо тази сестра преди време е видяла как ангели подготвят всичко, а сега аз не виждам никаква мобилизация при подготовката?” Господ отговори: „Това е, защото всички подготовки са завършени!” Тогава попитах: “Господи, щом всичко е подготвено, кога се завръщаш? Покажи ми колко време остава според Небесния часовник?” След като Иисус за момент впери поглед в мен, отговори: „Рикардо, на небето времето изтече!”

Попитах го: „Добре, Господи, защо тогава не се връщаш?” Иисус повдигна ръце и с палеца и показалеца отмери малко количество от нещо и каза: „Времето, което се дава в момента, е изцяло поради благодатта, която Отец е отредил за отстъпилите, за да могат да се покаят и да се върнат към първите си дела.” След това ангел дойде от дясно ни и извика:Време е! Срока свърши! Всяка подготовка приключи! Иисус си взима невястата!” Господ идва и всички белези от Писанието са на лице! Всички филми говорят за някакви приближаващи катаклизми. Учените също са в очакване за нещо значимо, но не могат да го предузнаят! Ние, църквата на Иисус, знаем, че Иисус идва скоро! Върнах се на земята и бях спуснат на амвона в църквата, където се молех всеки ден. Времето е кратко!!!

8 ЧАСА В НЕБЕТО  - от Рикардо Сид от ЧИЛИ  - 10.11.1994 г. Пълният текст на български език може да прочетете тук !

 8 Horas en el Cielo

"Luego de transcurrir los años, Dios lo fue colmando de sus bendiciones y mostrando cada día que él tenia algo grande preparado para con su vida, quizás no lo comprendía, pero un día 10 de Noviembre del año 1994 Dios le mostró la experiencia más grande que había tenido hasta entonces, se encontró con Él habiendo sido trasladado concientemente 8 horas en cielo, no fue un sueño o producto de su imaginación, fue algo real e impactante para con su vida, y para con todo aquel con quien lo ha podido compartir." www.spiritlessons.com

 

image

image


ГЛОБАЛНАТА МАНИПУЛАЦИЯ - КРАТЪК АНАЛИЗ.
(Подзаглавие - ПРОПАГАНДНАТА ВОЙНА и НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД)

Протокол 12 - "Каква е ролята, играна от печата днес? Той служи за да възбуди и разпали страстите, необходими за нашата цел, или служи на егоистични намерения, и публиката няма и най-малка представа за кого всъщност работи пресата. Ние ще я оседлаем и обуздаем със стегната юзда. Ще направим същото и с цялата печатна продукция… Забележете, че между тези, които ще ни атакуват, ще има и административни органи, създадени от нас, които ще атакуват само предварително определени становища. Нито едно мнение няма да стигне до публиката без нашия контрол. Дори и сега вече това е постигнато, тъй като всички новини се получават само от няколко телеграфни агенции, в чиито кантори е съсредоточена информацията от цял свят. След време всички тези агенции ще бъдат наши и ще разпространяват само онова, което им позволим ние… Литературата и журналистиката са две от най-важните възпитателни средства, и следователно нашето Управление ще стане собственик на повечето от вестниците. По този начин ще неутрализираме вредното въздействие на независимия частен печат, и това ще ни осигури огромно влияние върху мисълта на публиката… Това, разбира се, в никакъв случай не трябва да се подозира от публиката. За тази цел нашите вестници много често трябва да публикуват противоречиви мнения, които да създават доверие към тях, и по този начин те ще доведат при нас недоверчивите опоненти, които веднъж паднали в клопката ни, стават безвредни. Нашите вестници ще бъдат от всякакъв характер – монархически, републикански, революционни дори анархистични… Успехът ни над нашите опоненти е сигурен, защото те няма да имат на тяхно разположение печатни издания, чрез които да пропагандират идеите си. Така ще отпадне необходимостта от каквито и да са опровержения."(4) Понастоящем едва една пета от американската преса се смята, че е независима, но и това е спорно.
...

В насажданата в целия свят американска, и в частност холивудска "култура" (а кой владее Холивуд, може да ви стане ясно от горепосочените сайтове) извечните ценности и изяви на духа - любов към ближния, доброта, състрадание, милосърдие бяха ловко подменени и на тяхно място се възцариха егоизма на "успеха" и съответно материализма и студения прагматизъм. ПАРИТЕ са богът, на който се кланят дегенератите с извратено мислене и се опитват да наложат тази "религия" на целия свят! Цялата "култура" стимулира егоизъм и низши страсти. Духовността и добродетелите, проявени от Иисус Христос, остават някъде извън обсега на това, което се предлага на съзнанието и дори се дискредитират. Символът на любовта, състраданието и добротата и пътеводна звезда и упование за милиони човешки същества в продължение на 2 хилядолетия бе заменен с всякакви измислени герои и постановки, като нерядко беше и окарикатуряван, дори оплюван. Тези, които го разпънаха преди 2 хиляди години, сега искат да разпънат на кръст и да унищожат нашата вяра в любовта и доброто. Защото страхът отстъпва пред любовта и вярата. Не можеш да манипулираш този, който не изпитва страх и слуша гласът на сърцето и който има ясен разум. Невъзможно е да манипулираш този, който е осъзнал своята истинска духовна природа, стойност и сила. Затова се прави всичко възможно хората да останат в духовно невежество, за да могат да бъдат лесно контролирани! Същевременно съвременният материалистичен, консуматорски и бездуховен начин на живот формира болно мислене и съответно болни личности и болно общество, което в съчетаниe с технологичния напредък и наличието на оръжия за масово унищожаване представлява изключително взривоопасна смес, поставяща в заплаха живота на Земята.
...
От хилядолетия човечеството непрекъснато прави една и съща опасна грешка, без да си вземе поука – предоставя властта в ръцете на ДЕГЕНЕРАТИ със силно изразени комплекси. Най-голямата опасност за живота на всички хора идва от факта, че се допуска умствено болни и психически неуравновесени индивиди да заемат възлови места в управленческите структури на обществото, да решават съдбините на Земята и да застрашават съществуването на цялото човечество!
...
READ THE FULL TEXT HERE !!

Какво всъщност носи със себе си Новият световен ред
Писателят Боб Фрисъл го формулира така: „Дали ще се наричат Билдербергери, Тайно правителство, Тристранна комисия, Съвет за външна политика или илюминати - не е от значение. Тайното правителство се състои просто от най-богатите хора на Земята и тези около две хиляди магнати от дълго време държат здраво така наречените правителства. Те решават кой, кога и къде ще бъде избран; те определят кога ще има война и кога не. Те контролират оскъдицата на храна по Земята и фиксират инфлационните дългове на отделните валути. Всички тези сфери се държат от илюминатите. Макар че нямат власт над природните бедствия, ако можеха да ги използват в свой интерес, щяха да го направят."
Желаната цел на илюминатите е световното правителство, на което те дадоха добре звучащото име Нов световен ред. Джордж Буш Старши го разгласи за първи път на 11 септември 1990 г., т.е. „случайно" точно единайсет години преди удара над Световния търговски център. Важна част от Новия световен ред (освен една световна религия за всички - религията на атеизма ) е чрез безкасовите плащания с кредитни карти (т. нар. дебитни карти), а по-късно с имплантиран под кожата чип (с което т. нар. „Big Brother" ще стане напълно реален - това е името, с което Джордж Оруел нарича илюминатите) хората да бъдат лесно контролирани и управлявани.

Допълнение ( от мен ) : А свят без пари е светът на Звяра от Откровението на Йоана и е тясно свързан с числото 666 - белегът на Звяра и превъплъщението на Антихриста в човешко тяло!
Тяхното намерение (  на илюминатите ) е да установи тотален контрол над всяко човешко същество на планетата и до драстично намаляване на населението в света с 5,5 млрд. души - т. е .  да останат 500 млн. души !! Идеята е на всеки да бъде имплантиран чип и да бъде зависим , следен и контролиран на всяка крачка . Няма да има средна класа, а само управници и слуги. Всички закони ще бъдат еднакви в рамките на правната система на световнате съдилища, които практикуват същия единен код на законите, подкрепени от една световна сила , където правителството , полицията и армията ще са едно цяло . Няма да има  национални граници . По същество , това ще бъде полицейска държава ,  държава, в която тези, които са послушни и раболепни на Световното правителство, ще бъдат възнаградени и ще ги оставят да живеят , а тези, които са бунтовници , чисто и просто ще  бъдат обявени за разбойници и ще бъдат преследвани и убивани . За честните хора няма да има място в такъв свят .  Цялата планета , нашата красива планета Земя ще се превърне в затвор ! Вече нищо няма да е както преди , няма да има дори и помен от демокрация , всички права и и свободи ще бъдат зверски потъпкани . Частно притежавани огнестрелни оръжия или оръжия от всякакъв вид ще бъдат забранени . Ако питате мен , дори и мечтите ще бъдат забранени в този свят . Трябва да се опитаме да попречим на този зловещ сценарий да бъде осъществен ! Трябва да се борим с всички сили ! ...

... ... ...

Хората, които сега възклицават: „Нима не започва навсякъде да цари мир?", могат да бъдат много изненадани.

В цялата тази еуфория, предизвикана от чудесните събития в Източна Европа и Русия се забравя за важните пророчески предупреждения в Библията. За управляващия в последните дни, Даниил предсказва: „При неговия ум и коварство... ще погуби мнозина". (Книга на Даниил 8:25). Освен това апостол Павел предрича: „Защото, кога рекат: мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягат." (Първо послание на ап. Павел до Солуняни)

Днес, когато военната заплаха от страна на Съветския съюз, изглежда, намалява, мнозина крещят: Мир, мир". Други обявяват началото на единния демократичен световен ред. Но няма да има мир преди повторното пришествие на Христа. Дори в демократична страна каквато са Съединените щати, хората избират злото, а не доброто. Възползвайки се от демократичните права, избират Сатаната и разрушителните му методи вместо Христос и Неговата справедливост.

СПИН, аборти, порнография, Окултизъм, разврат, съпружески измени, алкохолизъм, наркотици - всички тези съвременни епидемии се основават на принципа на свободата в лишеното от Бога, демократично общество.

Може би демокрацията е най-добрата система, която може да предложи човек. Но в края на краищата демократичните управления по света се променят в пъклени диктатури, в управление на желязната ръка на Антихриста, сина на погибелта (Второ послание до Солуняни, 2).

Мирът и демокрацията със сигурност ще загинат, защото са съградени върху тщестлавната алчност и амбиция на такива хора като Билдербергерите .
Белегът на Звяра
Преди близо 2000 години Библията предсказа следното: “И принуждаваше всички, малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име” (Откр.13:16-17).

Малко от вас знаят за тройната ангелска вест, която се намира в Откровение 14:6-12. и която е от глобално значение. Те са точно толкова важни, колкото вестта на Ной преди Потопа. Защо? Защото съдържат последния призив на Небето преди завръщането на Иисус Христос /Откр. 14:14-16/. Тези ангели са символични. Те символизират последната група християни, които провъзгласяват финалната Божия вест, отправена до целия свят от амвона, медиите и мрежата. Те ра